ZIELEŃ PUBLICZNA I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Wykonujemy różnorodne prace związane z utrzymaniem terenów zielonych – trawników, skwerów, parków:

  • Koszenie trawników
  • Wykaszanie przerośniętych traw i usuwanie samosiejek
  • Przycinanie żywopłotów
  • Sadzenie drzew i krzewów
  • Prace porządkowe

Pracowaliśmy między innymi dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KWATERA” i kilku wspólnot mieszkaniowych.