ARANŻACJA I ZAKŁADANIE OGRODÓW

Już w trakcie budowy warto zaplanować otoczenie domu. Wykonanie projektu ogrodu na tym etapie pozwoli prawidłowo zaplanować harmonogram prac. Trzeba pamiętać, że budowa ogrodu to w dużej mierze prace budowlane (ścieżki, podjazdy, tarasy, schody, murki oporowe, obrzeża, obiekty wodne, podziemne instalacje).

Sporządzimy projekt koncepcyjny zagospodarowania działki
Pomożemy sporządzić harmonogram dopasowany do prac związanych z budową domu z uwzględnieniem możliwości finansowych inwestora
Zrealizujemy powierzone nam prace związane z zakładaniem ogrodu w kilku etapach w ustalonych horyzontach czasowych.

Preferujemy nurt eko (zachowanie harmonii z otoczeniem, stosowanie naturalnych materiałów i rodzimych gatunków roślin).  Decydującym czynnikiem są jednak zawsze upodobania klienta.

  • Zakładanie trawników z siewu lub z rolki
  • Zakładanie łąki kwietnej
  • Zakładanie rabat i ogrodów skalnych
  • Sadzenie  drzew, krzewów i bylin
  • Sadzenie żywopłotów formowanych i nieformowanych
  • Budowa ścieżek z materiałów naturalnych (kamień, cegła, żwir) i murków oporowych
  • Montaż małej architektury ogrodowej (altany, pergole, ławki itp.) i oświetlenia
  • Projekt i montaż instalacji nawadniających